Bursa sociala

Bursa "Bani de liceu". Acte necesare:

  • Cerere-tip (de la secretariat);
  • Ancheta sociala;
  • Adeverinta de la parinti cu venitul brut realizat pe ultimele trei luni anterior depunerii dosarului;
  • Adeverinte de la frati sau de la surori (elevi sau studenti);
  • Alte documente justificative;
  • Copia certificatului de nastere pentru solicitant;
  • Copiile certificatelor de nastere pentru frati sau surori;
  • Copiile cartilor de identitate ale parintilor. Daca unul sau ambii parinti nu lucreaza, vor aduce declaratii legalizate la notar.
Venitul mediu brut pe membru de familie sa nu depaseasca 150 de lei. Termen de depunere a dosarelor: 15 octombrie 2012.

0 comentarii:

Back to Home Back to Top Clasa noastra. Theme ligneous by pure-essence.net. Bloggerized by Chica Blogger.